Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1973 (België)

Date :
14-02-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730214-9
Role number :

Summary

Wanneer de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk voorgeschreven opzeggingstermijn wordt beëindigd, mag de rechter de opzeggingsvergoeding niet vaststellen op een kleiner bedrag dan dat wat verschuldigd is krachtens artikel 20 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoördineerd op 20 juli 1955.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.