Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1979 (België)

Date :
14-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790214-15
Role number :

Summary :

Een algemeen rechtsbeginsel is het verbod volgens hetwelk de rechter een beklaagde niet mag veroordelen wegens een feit waarvoor deze reeds vroeger is veroordeeld <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.