Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1979 (België)

Date :
14-02-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790214-17
Role number :

Summary :

Op het cassatieberoep van de procureur-generaal, ingesteld met toepassing van art. 441 Sv., vernietigt het Hof het vonnis waarbij de correctionele rechtbank een beklaagde veroordeelt die, toen het feit werd gepleegd waarop de veroordeling was gegrond, nog geen achttien jaar oud was <1>. (Art. 441 Sv.; art. 36, 4o, Jeugdbeschermingswet 8 april 1965.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.