Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1975 (België)

Date :
14-03-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19750314-2
Role number :

Summary :

Het hoger beroep ingesteld tegen een beslissing van de raad van de Orde van architecten door een ter post aangetekende brief die niet is ondertekend is nietig; de nietigheid van deze proceshandeling moet, zelfs ambtshalve, uitgesproken worden door de raad van beroep van de Orde. ( Artt. 26, lid 2 en 6, wet van 26 juni 1963 en 862, par. 1, 2°, en 2, G.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.