Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1984 (België). RG 3303

Date :
14-03-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840314-9
Role number :
3303

Summary :

Art. 30, eerste lid, 2°, Wegverkeerswet straft een ieder die een motorvoertuig bestuurt, terwijl het rijbewijs of het als dusdanig geldend bewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, hem met toepassing van art. 55 is ontnomen; in het geval bedoeld in art. 55, kan onmiddellijk intrekking van het rijbewijs enkel en alleen worden bevolen, hetzij door de procureur des Konings, door de officier van het openbaar ministerie bij de politierechtbank of door de krijgsauditeur of nog door de procureur-generaal bij het hof van beroep of door de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof; niet naar recht verantwoord is dan ook de veroordeling wegens overtreding van art. 30, eerste lid, 2°, ingeval de rijkswacht het rijbewijs van de beklaagde voor de tijd van zes uur heeft ingetrokken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.