Hof van Cassatie: Arrest van 14 Mei 1979 (België). RG 2583

Date :
14-05-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790514-7
Role number :
2583

Summary :

Om voor de vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering als werknemer-gezinshoofd te worden beschouwd is niet vereist dat de gehuwde werknemer samenwoont met zijn echtgenote die zich uitsluitend met het huishouden bezighoudt (Art. 160 K.B. 20 dec. 1963; art. 83ter, eerste lid, 1°, M.B. 4 juni 1964.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.