Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1967 (België)

Date :
14-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670914-2
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken kan het middel hieruit afgeleid dat de beslissing van de eerste rechter krachtens de wet in laatste aanleg gewezen was, tot staving van een voorziening tegen een beslissing waarbij een hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard, voor het eerst voor het Hof worden voorgedragen. (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.