Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1970 (België)

Date :
14-09-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700914-1
Role number :

Summary :

Artikel 1 van de wet van 27 mei 1970 tot wijziging van het laatste lid van artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, naar luid waarvan de deskundigen in strafzaken de eed kunnen afleggen hetzij mondeling, hetzij door aanbrenging van het formulier op het verslag, hetzij bij een gedagtekend en ondertekend geschrift, is van toepassing op de aan gang zijnde gedingen. (Wet van 27 maart 1970, art. 2.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.