Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1970 (België)

Date :
14-09-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700914-7
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken van belang, is de voorziening door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij ingesteld tegen een beslissing, waarbij zij buiten de zaak wordt gesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.