Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1979 (België)

Date :
14-09-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790914-6
Role number :

Summary :

Het Hof beveelt verdaging van de zaak indien het een middel van niet-ontvankelijkheid ambtshalve wenst te onderzoeken <2>. (Art. 1093, derde lid Ger.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.