Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1969 (België)

Date :
15-12-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691215-2
Role number :

Summary :

Bij gebreke van conclusie dienaangaande is de rechter in hoger beroep, die de telastleggingen bewezen verklaart, niet verplicht zijn beslissing, waarbij de straffen die de eerste rechter deswege had uitgesproken werden gehandhaafd, speciaal met redenen te omkleden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.