Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1977 (België)

Date :
15-12-1977
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19771215-9
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk wegens vermenging van feiten en recht is het middel dat het Hof ertoe zou nopen feitelijke gegevens na te gaan (1). ( Art. 95 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.