Hof van Cassatie: Arrest van 15 December 1981 (België). RG 6708

Date :
15-12-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811215-1
Role number :
6708

Summary :

Geen door de rechter te beantwoorden conclusie is een niet getekende en ter zitting neergelegde pleitnota, met een loutere bewering, als uit geen enkel gedingstuk blijkt dat de partij in die noot een middel wou aanvoeren tot staving van een vordering, weer of exceptie <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.