Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1971 (België)

Date :
15-02-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710215-1
Role number :

Summary

Uit het feit dat een ondergrondse telefoonlijn van openbaar nut door geen kenteken wordt gesignaleerd kan voor hem, die ze onopzettelijk heeft beschadigd, een onoverkomelijke onwetendheid volgen, die het voor het bestaan van het misdrijf vereiste gebrek aan voorzorg uitsluit. (Wet van 13 oktober 1930 tot coördinatie van de verschillende wetgevende bepalingen betreffende de draadtelegrafie en -telefonie, art. 22). (Impliciete oplossing.)

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.