Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1974 (België)

Date :
15-02-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740215-3
Role number :

Summary :

De afstand van een recht moet strikt worden uitgelegd en kan slechts worden afgeleid uit feiten welke voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.