Hof van Cassatie: Arrest van 15 Februari 1978 (België)

Date :
15-02-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780215-1
Role number :

Summary :

Het appelgerecht kan onmogelijk, zonder met eenstemmigheid te beslissen, het door de eerste rechter verleende uitstel der tenuitvoerlegging van de straf intrekken, zelfs indien het de door die rechter uitgesproken straf handhaaft (1). ( Art. 211bis Sv. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.