Hof van Cassatie: Arrest van 15 Januari 1973 (België)

Date :
15-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730115-10
Role number :

Summary :

De veroordeling van de beklaagde als mededader van een misdrijf wordt wettelijk gerechtvaardigd door het arrest dat het bestaan vaststelt van bestanddelen van een zodanige hulp dat het misdrijf zonder die bijstand niet had kunnen worden gepleegd. ( S.W., art. 66. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.