Hof van Cassatie: Arrest van 15 Januari 1973 (België)

Date :
15-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730115-11
Role number :

Summary :

Niet ontvankelijk in strafzaken is de memorie die door de eiser tot staving van de voorziening op de griffie van het Hof, minder dan acht dagen voor de terechtzitting is neergelegd; het uitstel van de zaak tot een latere datum is niet van die aard dat zij de eiser van de vervallenverklaring kan ontheffen. ( Sv., art. 420bis, lid 1. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.