Hof van Cassatie: Arrest van 15 Januari 1979 (België)

Date :
15-01-1979
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790115-1
Role number :

Summary :

Daar artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk wetboek de uitbetalingsinstelling van sociale prestaties er toe verplicht de kosten van het geding te dragen, maakt de uitbetaling door deze instelling van die vergoeding geen berusting uit in de zin van artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek. Het middel opgeworpen tegen het arrest van het Arbeidshof te Gent dat deze stelling huldigt, werd door het Hof van Cassatie niet aangenomen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.