Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1976 (België)

Date :
15-06-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760615-13
Role number :

Summary :

De feitenrechter beoordeelt soeverein of de bewezen verklaarde misdrijven worden opgeleverd door een enkel feit of door afzonderlijke feiten. ( Art. 65 S.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.