Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1981 (België). RG 11376

Date :
15-06-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810615-1
Role number :
11376

Summary :

De exceptie van wanuitvoering mag slechts worden toegelaten ingeval van ernstige tekortkoming aan de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. De ernst van de tekortkoming wordt soeverein beoordeeld door de feitenrechter. Die regel moet inzonderheid worden toegepast wanneer de opgeworpen tekortkoming bestaat in de niet-uitvoering van de overeengekomen arbeid omwille van een staking. Bij de beoordeling van de ernst van de tekortkoming mag de rechter niet alleen nagaan of de wanuitvoering gevoelig het evenwicht tussen de wederzijdse prestaties verbreekt, maar tevens het doel beoogd wordt door de partij die in gebreke blijft haar verplichtingen uit te voeren.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.