Hof van Cassatie: Arrest van 15 Oktober 1973 (België)

Date :
15-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731015-1
Role number :

Summary :

Het koninklijk besluit van 10 mei 1960 betreffende de distelbestrijding, ter uitvoering van artikel 12 van het Veldwetboek genomen en waarvan de overtredingen gestraft worden overeenkomstig artikel 88, 1., van dit wetboek, is van kracht gebleven tot zijn opheffing door artikel 95-28 en zijn vervanging door artikel 43 van het koninklijk besluit van 25 augustus 1971, niettegenstaande de opheffing van de artikelen 12 en 88, 1., van het Veldwetboek bij artikel 10 van de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen, waarvan de bepalingen de vroegere wetgeving overnemen en sterker maken.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.