Hof van Cassatie: Arrest van 15 Oktober 1973 (België)

Date :
15-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731015-1
Role number :

Summary :

Van belang ontbloot en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening die tegen het slachtoffer van een ongeval wordt gericht door degene die alleen aansprakelijk verklaard en veroordeeld is tot volledige schadevergoeding ervan, is het middel dat slechts betrekking heeft op de beslissing dat een derde geen fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met die schade. ( Artt. 1382 en 1383 B.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.