Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1967 (België)

Date :
15-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670915-1
Role number :

Summary :

Is niet regelmatig met redenen omkleed de beslissing die een eis toewijst, zonder een passend antwoord te verstrekken op een regelmatig door de tegenpartij voorgedragen verweer. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.