Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1967 (België)

Date :
15-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670915-2
Role number :

Summary :

De tot vrijwaring opgeroepene, die veroordeeld is in de kosten zowel van de eis ten principale als van de eis tot vrijwaring, is ontvankelijk om tegelijkertijd een cassatieberoep in te stellen tegen de oorspronkelijke eiser en tegen de partij door wie hij tot vrijwaring is opgeroepen. (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.