Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1969 (België)

Date :
15-09-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690915-3
Role number :

Summary :

Op de voorziening van de procureur-generaal, ingesteld op bevel van de Minister van justitie, vernietigt het Hof de beschikking van de raadkamer, die een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst en niet voorzien is van de handtekening van de griffier en ook niet vaststelt dat deze in de onmogelijkheid verkeerde om ze te ondertekenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.