Hof van Cassatie: Arrest van 15 September 1981 (België). RG 6274

Date :
15-09-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810915-4
Role number :
6274

Summary :

Geen eindbeslissing, in de zin van art. 416 Sv., en evenmin een uitspraak over een geschil inzake bevoegdheid, is het arrest van het hof van beroep waarin de rechter het beroepen vonnis, dat een psychiater had aangesteld om de beklaagde te onderzoeken, nietig verklaart, de zaak aan zich trekt om ze ten gronde te behandelen en die behandeling op een latere terechtzitting uitstelt ten einde de beklaagde de gelegenheid te geven zijn verweer voor te dragen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.