Hof van Cassatie: Arrest van 16 Februari 1976 (België)

Date :
16-02-1976
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760216-6
Role number :

Summary :

De man die zich voor de inwerkingtreding van de wet van 28 oktober 1974 schuldig heeft gemaakt aan het onderhouden van een bijzit in de echtelijke woning kan, na de inwerkingtreding van die wet, worden gestraft met de lichtere straf die deze wet op overspel stelt (1). ( S.W., artt. 2, 387, gewijzigd door artikel 1 van de wet van 28 oktober 1974, en 389, opgeheven door artikel 2 van die wet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.