Hof van Cassatie: Arrest van 16 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
16-01-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670116-3
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

De provinciale raden van de Orde der geneesheren hebben bevoegdheid niet alleen om de bij artikel 13 van de wet van 25 juli 1938 bepaalde tuchtstraffen uit te spreken wanneer een lid van de Orde aan een tekortkoming aan zijn plichten schuldig bevonden wordt, maar ook om zekere individuele maatregelen te bevelen die niet het karakter hebben van een tuchtstraf, ten einde een overtreding van de bij artikel 4 van dezelfde wet voorgeschreven regels van de plichtenleer te voorkomen of om daaraan een einde te stellen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.