Hof van Cassatie: Arrest van 16 Januari 1973 (België)

Date :
16-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730116-12
Role number :

Summary

Wanneer in de rechtstreekse dagvaarding van de benadeelde partij een middel is opgegeven tot staving van de eis, is de rechter in hoger beroep niet verplicht dit middel te beantwoorden indien deze partij het niet voor hem hernomen heeft, al was het met verwijzing naar de dagvaarding. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.