Hof van Cassatie: Arrest van 16 Januari 1978 (België). RG 2197

Date :
16-01-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780116-1
Role number :
2197

Summary :

Een overeenkomst tot het verrichten van arbeid is geen arbeidsovereenkomst, wanneer degene die zich tot het verrichten van arbeid verbindt, de overeenkomst uitvoert met de medewerking van door hem in dienst genomen en betaald personeel en wanneer de uitvoering van de overeenkomst door deze medewerking leidt tot de exploitatie van een eigen onderneming (1).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.