Hof van Cassatie: Arrest van 16 Maart 1970 (België)

Date :
16-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700316-4
Role number :

Summary :

De verbeurdverklaring van geneesmiddelen, toestellen en instrumenten gesteld bij artikel 6 van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, is een straf.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.