Hof van Cassatie: Arrest van 16 Maart 1970 (België)

Date :
16-03-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700316-6
Role number :

Summary :

Geen memorie tot staving van een voorziening in strafzaken is de brief die geen enkele grief tegen de bestreden beslissing aanvoert.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.