Hof van Cassatie: Arrest van 16 Mei 1978 (België)

Date :
16-05-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780516-3
Role number :

Summary :

De veroordeling wegens overtreding van artikel 24, 1°, van het Wegverkeersreglement van 1 december 1975 is slechts regelmatig gemotiveerd, wanneer zij niet enkel vaststelt dat het laten stilstaan of parkeren van een voertuig binnen een bebouwde kom gebeurd is op een verhoogde berm, maar ook dat het stilstaans- en parkeerverbod er door een plaatselijke reglementering niet was opgeheven.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.