Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1966 (België)

Date :
16-11-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661116-2
Role number :

Summary :

Is niet ontvankelijk het middel dat een gemis van antwoord op de conclusie inroept, zonder te preciseren welke eis, verweer of exceptie niet werd beantwoord.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.