Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1966 (België)

Date :
16-11-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661116-3
Role number :

Summary :

Het begrip van de gelijkheid vóór de belasting verbiedt niet zekere categorieën van burgers te treffen, op voorwaarde dat al degenen die zich in dezelfde feitelijke toestand bevinden gelijkelijk aangeslagen worden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.