Hof van Cassatie: Arrest van 16 November 1967 (België)

Date :
16-11-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671116-1
Role number :

Summary :

Als naar luid van artikel 7-1, a, van het Wegverkeersreglement de gebruikers van de openbare weg, die zich op een kruispunt bevinden, verplicht zijn dit punt vrij te maken wanneer een bevoegde persoon de arm recht opsteekt en de andere weggebruikers beveelt te stoppen, dienen zij evenwel deze verplichting uit te voeren met de door de omstandigheden geboden voorzichtigheid.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.