Hof van Cassatie: Arrest van 16 Oktober 1969 (België)

Date :
16-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691016-3
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken kan de rechter geen betwisting opwerpen waarvan het met de openbare orde niet strijdig akkoord van de partijen, dat in hun conclusies wordt vastgesteld, het bestaan uitsluit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.