Hof van Cassatie: Arrest van 16 Oktober 1978 (België)

Date :
16-10-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781016-2
Role number :

Summary :

Uit de omstandigheid dat de feitenrechter een feit als niet bewezen beschouwt, dat een partij aanbiedt te bewijzen, kan niet worden afgeleid dat hij de bewijskracht heeft geschonden van de conclusie waarin dit bewijsaanbod werd geformuleerd. (Artt. 1319 en 1320 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.