Hof van Cassatie: Arrest van 16 Oktober 1979 (België)

Date :
16-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791016-5
Role number :

Summary :

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing, waarbij een bestuurder alleen aansprakelijk wordt verklaard voor de gevolgen van een verkeersongeval, als zij niet vaststelt dat de schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, ook zou veroorzaakt zijn zonder de fout die ten laste van het slachtoffer van het ongeval is vastgesteld <1>. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.