Hof van Cassatie: Arrest van 16 September 1985 (België). RG 122783

Date :
16-09-1985
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19850916-3
Role number :
122783

Summary :

De sociale-zekerheidsbijdragen zijn ook verschuldigd wanneer de opzeggingsvergoeding waarop de werknemer aanspraak heeft, hem niet wordt uitbetaald.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.