Hof van Cassatie: Arrest van 17 April 1969 (België)

Date :
17-04-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690417-1
Role number :

Summary :

De bewijskracht van een verzoek om inkorting van een termijn wordt niet miskend door het arrest dat van deze akte een met de bewoordingen ervan niet onverenigbare uitlegging geeft.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.