Hof van Cassatie: Arrest van 17 Augustus 1979 (België)

Date :
17-08-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790817-6
Role number :

Summary :

De vormvoorschriften van art. 97 Sv. voor de betekening van het bevel tot aanhouding zijn noch substantieel noch voorgeschreven op straffe van nietigheid; verzuimen daarvan brengt slechts nietigheid van de betekening en onwettigheid van de aanhouding mede als daardoor de rechten van de verdediging zijn miskend of de aanhouding willekeurig is <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.