Hof van Cassatie: Arrest van 17 December 1970 (België)

Date :
17-12-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701217-5
Role number :

Summary :

Wanneer de administratie van de directe belastingen heeft bewezen dat de bij het afsluiten van een dienstjaar overblijvende produkten of goederen onderschat zijn, en door vermoedens ook het bestaan heeft bewezen van een winst ten gevolge van verrichtingen die in de loop van dit dienstjaar waren gedaan, dient de belastingplichtige het tegenbewijs te leveren door aan te tonen dat de onderschatting reeds voor de aanvang van het dienstjaar bestond en voortvloeit uit verrichtingen die in de loop van vroegere dienstjaren waren gedaan. (Gecoördineerde belastingwetten, artikel 27, alinéa 1, lid 1, 32, alinéa 1, en 55, alinéa 1.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.