Hof van Cassatie: Arrest van 17 Februari 1969 (België)

Date :
17-02-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690217-1
Role number :

Summary :

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing, die een beklaagde veroordeelt omdat hij een voertuig op de openbare weg bestuurt, niettegenstaande hij van dit recht vervallen verklaard werd, zonder het bestaan vast te stellen van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing tot vervallenverklaring en evenmin de datum te vermelden waarop de kennisgeving, voorgeschreven bij artikel 2-7, alinéa 4, van de wet van 1 april 1899 is gegeven. ( Grondwet, art. 97; wet van 1 augustus 1963, art. 2-17, alinéa 1, 1°. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.