Hof van Cassatie: Arrest van 17 Januari 1979 (België)

Date :
17-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790117-1
Role number :

Summary :

Wanneer de raadkamer een verdachte wegens een misdaad naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder daartoe verzachtende omstandigheden op te geven, het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, dan regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.