Hof van Cassatie: Arrest van 17 Juni 1968 (België)

Date :
17-06-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680617-1
Role number :

Summary :

Het Hof van cassatie is niet bevoegd om na te gaan of de beklaagde al dan niet verkeert in een van de toestanden, beschreven in artikel 1 van de wet van 1 juli 1964 ter vervanging van de wet van 9 april 1930 op de bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.