Hof van Cassatie: Arrest van 17 Juni 1987 (België). RG 5444

Date :
17-06-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870617-1
Role number :
5444

Summary :

Geen miskenning van het recht van verdediging begaat de rechter die het bewijs van een gesteld feit ambtshalve afleidt uit de inhoud van een akte die hem door partijen ter beoordeling is onderworpen, ook al heeft geen van beide partijen zelf die afleiding gemaakt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.