Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1969 (België)

Date :
17-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690317-8
Role number :

Summary :

Door op besproken gegevens te steunen is wettelijk de beslissing die het bestaan van een rechtvaardigingsgrond ambtshalve opwerpt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.