Hof van Cassatie: Arrest van 17 November 1969 (België)

Date :
17-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691117-8
Role number :

Summary :

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslissing van de rechter in hoger beroep die enkel verwijst naar de redenen van de eerste rechter, hoewel de redenen geen passend antwoord verstrekken op een in hoger beroep voorgedragen verweer. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.